VÝSTAVBA FVE

VÝSTAVBA FVE

Předmětem projektu je realizace instalace fotovoltaického systému s akumulací. Projektem společnost dosáhne výrazné úspory na spotřebě energií dodávané z distribuční sítě z cizích dodavatelů. Bude pořízen fotovoltaický systém o výkonu 130,8 kWh umístěn na střechách objektů v areálu společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Hlavním cílem projektu je snížení spotřeby nakupované energie z cizích zdrojů pomocí energetického opatření Instalace FVE. Zavedením předmětného opatření společnost uspoří až 112,04 MWh/rok elektrické energie. Výrazně taktéž sníží množství škodlibých látek, které působí nepříznivě na životní prostředí a zdraví zaměstnanců i osob v tomot okrese. Rozdíl oproti původnímu stavu emisí je dle analýzy energetického specialoisty 113,343t/rok.

  • Snížení množství škodlivých emisí
  • Snížení zátěže na životní prostředí
  • Snížení provozních nákladů žadatele
  • Eliminace nepříynvých vlivů působících na zdraví zaměstnanců a obyvatel regionu
  • Zavedení OZE
  • Minimalizace nákladů energetického hospodářství