Fotbalová Tribuna v Hluboké nad Vltavou

Výstavba fotbalové tribuna na Hluboké probíhala v roce 2019.

Tento projekt můžeme rozdělit do dvou fází. V pvní fázi došlo ke sbourání tribuny stávající, urovnání povrchu a dalších zemních prací k dosažení maximální přípravy pro základy tribuny nové. Druhá fáze pak odstartovala budováním základů a následnou konstrukcí tribuny.

Stavba byla komplexní, jelikož se jednalo i o vybudování zázemí pro místní fotbalový tým, včetně šaten a sanitárních zařízení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.